Renginiai kraunami

« Visi Renginiai

  • Renginys jau ivyko.

ASK Jurbarkas I etapas Lietuvos šimtmečiui paminėti

18 vasario, 2018 @ 09:00 - 17:00

ASK Jurbarkas I etapas Lietuvos šimtmečiui paminėti

Organizuojamas

JURBARKO AUTOSPORTO ČEMPIONATAS 2018
I etapas „Lietuvos šimtmečiui paminėti“.

Registracija:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7OqasQC_KobN5PprKzaT765_7NIHAvLRXWkc9A3y6KK1owg/viewform

NUOSTATAI

1. Tikslai ir uždaviniai

1.1.Skatinti jaunimo organizuotą laisvalaikį, populiarinti automobilių sportą Jurbarko rajone.
1.2.Tobulinti vairavimo įgūdžius, kelti sportinį meistriškumą, kelių eismo taisyklių žinojimą,
ruošti kultūringus motorizuotos visuomenės piliečius.

2. Organizacija

2.1.Renginį organizuoja: ASK „JURBARKAS“ ir Jurbarko KKSC vadovaudamiesi šiais nuostatais.
2.2.Organizacinis komitetas:
Rytis Lukšys
Algirdas Šimkūnas
Gytis Greičius

2.3.Oficialūs renginio asmenys:
Renginio vadovas – Algirdas Šimkūnas;
Trasos/Saugos viršininkas – Rytis Lukšys
;
Tech. komisaras – BP;
Renginio vyr. sekretorius – Gytis Greičius;
Renginio vyr. laikininkas – BP;

3. Renginio data, vieta ir trasa

3.1.Renginys vyks 2018m. vasario 18 dieną.
3.2.Renginio sekretoriatas – renginio vietoje
3.3.Renginio rūšis – automobilių slalomas.
3.4 Renginio vieta – Skirsnemunė, Jurbarko rajonas.
3.5.Renginio trasos danga – 100% asfaltas.
3.6.Renginyje kiekvienam dalyviui skiriama ne mažiau kaip 3 važiavimai.
3.7.Trasos schema bus paskelbta oficialioje skelbimų lentoje varžybų dieną. (sekretoriatas)
3.8.Startinis mokestis (mokamas renginio dieną, jei nenurodoma kitaip): Dalyviui – 20 € ,
komandai – 15€, jaunimui – 15€, važiuojantiems antrą klasę – 15€, renginio dieną – 25€

4.Numatoma renginio programa

4.1. Dalyvių registracija nuo 7:30-9:00 – sekretoriate;
4.2. Techninė komisija nuo 7:40-9:10 – dalyvių parke;
4.3. Dalyvių susirinkimas 9:15 – prie sekretoriato;
4.4. Renginio pradžia 9:30 – starto tvarka nurodoma dalyvių susirinkimo metu
4.5. Numatoma pertrauka po 2 važiavimų
4.6. Nugalėtojų apdovanojimai ~1val. nuo paskutinio automobilio finišo;

5. Renginio dalyviai

5.1.Renginyje gali dalyvauti visi norintys ir atitinkantys nuostatų reikalavimus.
5.2.Nepilnamečiai, ir asmenys neturintys vairuotojo pažymėjimo, registracijos renginio metu
privalo būti su vienu iš tėvų, globėju ar asmeniu turinčiu vairuotojo pažymėjimą ir transporto
priemonės nuosavybę patvirtinančius dokumentus.
5.3.Renginio dalyviai skirstomi į šias automobilių klases:
FWD – automobiliai priekiniais varančiaisiais ratais.
RWD – automobiliai galiniais varančiaisiais ratais.
AWD – automobiliai visais varančiaisiais ratais.
LAISVA – automobiliai nepilnai atitinkantys techninius reikalavimus.
MERGINŲ – Merginų/moterų vairuojami automobiliai.
JAUNIMAS – Nepilnamečių vairuojami automobiliai.
HISTORY – automobiliai nuo 30m(Iki 1988m) arba vairuotojai nuo 50m
5.4.Renginio dalyvis papildomai gali registuotis tik į LAISVĄ klasę.
5.5.Dalyviai, privalo įvažiuoti į starto zoną tik su užsegtais saugos diržais, šalmais, ir su
įjungtomis artimosiomis žibintų šviesomis, privaloma uždara avalynė.
5.6. Jei klasėje užsiregistruoja mažiau kaip 4 dalyviai, ši klasė gali būti prijungta prie kitos klasės.
Ši taisyklė netaikoma MERGINŲ ir JAUNIMO klasėms.
5.7.Apsvaigusiems dalyviams startuoti NELEIDŽIAMA. Atsisakymas tikrintis, reiškia, kad dalyvis
pripažįsta, kad alkoholio koncentracija kraujyje viršija leidžiamą normą. Tikrinama alkotesteriu
(0.00 promilės).
5.8.Oficialių asmenų sprendimu, automobilio nesugebantis suvaldyti ir aplinkiniams keliantis
pavojų dalyvis, gali būti pašalintas iš renginio.

6. Komandinė įskaita

6.1. Renginyje vedama komandinė įskaita. Prizinės vietos bus apdovanojamos renginio dieną
6.2. Komandinė paraiška pateikiama iki dalyvių registracijos pabaigos.
6.3. Komanda sudaroma iš 3 atskirų dalyvių. Iš LAISVOS klasės, komandoje gali būti ne
daugiau kaip 1 dalyvis, kiti gali būti iš bet kurių klasių.

7. Dalyvių atsakomybė

7.1.ORGANIZATORIAI NEATSAKO UŽ NUOSTOLIUS, KURIUOS RENGINIO DALYVIAI
PATYRĖ RENGINIO METU. CIVILINĖ, ADMINISTRACINĖ IR BAUDŽIAMOJI ATSAKOMYBĖ RENGINIO
METU TENKA TIESIOGINIAM KALTININKUI!!!
7.2.Už nepilnamečio, ar neturinčio vairuotojo pažymėjimo, renginio dalyvio saugumą ir jo
veiksmus, atsako pilnametis asmuo, leidęs jam dalyvauti renginyje. (treneris, tėvai ar globėjai.)

8. Renginio transporto priemonės

8.1.Renginyje leidžiama dalyvauti techniškai tvarkingais lengvaisiais automobiliais atitinkančiais
KET.(reikalavimus žiūrėti 14.1.1 punkte)
8.2.Vienu automobiliu gali registruotis ne daugiau kaip 2 dalyviai.
8.3.Ant vairo rato draudžiama tvirtinti papildomas dalis.
8.4.Už transporto priemonės saugumą ir galiojančių tech. reikalavimų atitikimą atsako
transporto priemonės savininkas, ar jo įgaliotas asmuo.
8.5.Kiekvienas dalyvis privalo turėti automobilio, su kuriuo dalyvaus renginyje, registracijos
liudijimą, išskyrus LAISVĄ klasę.
8.6.Sportiniai automobiliai, neatitinkantys, ar tik dalinai atitinkantys KET (išmontuoti žibintai ir
pan.) registruojami tik į LAISVĄ klasę.

9. Renginio sąlygos ir tvarka

9.1.Renginys vykdomas organizatorių paruoštoje trasoje.
9.2.Startinis numeris pateikiamas dalyvių susirinkimo metu. Renginio metu, jis privalo būti
priklijuotas ant automobilio priekinio stiklo, viršutiniame dešiniajame kampe žiūrint iš
vairuotojo vietos.
9.3.Susipažinimas su renginio trasa – NEVYKDOMAS.
9.4.Organizatoriai, išimtiniais atvejais, pasilieka teisę keisti trasos konfigūraciją.
9.5.Treniruotis trasoje renginio dieną DRAUDŽIAMA.
9.6.Startas iš vietos su veikiančiu varikliu, finišas – „BAZĖ“.
9.7.Baudos nurodytos Nuostatų priede Nr. 1 „Baudų lentelė“.
9.8.Nekultūringus ir/ar apsvaigusius dalyvius, renginio vadovas ar (ir) saugos/trasos viršininkas,
turi teisę pašalinti iš renginio. Galimas patikrinimas alkotesteriu. (Leidžiama norma 0,00
promilės).
9.9.Visi kiti neaiškumai aptariami dalyvių susirinkime.

10. Rezultatų skaičiavimas ir apdovanojimai

10.1. „Jurbarko autosporto čempionate -2018“ bus vedamos METINĖS įskaitos, pagal N-1
taisyklę. (Absoliuti, klasių, komandinė).
10.2. Renginio rezultatai nustatomi sumuojant 2 geriausius rezultatus iš 3 važiavimų.
10.3. Laikų lygybės atveju pirmenybė atiduodama greičiausiai įveikusiam paskutinę rungtį.
10.4. Dalyviai klasėse užėmę I-III vietas, apdovanojami taurėmis ir diplomais.
10.5. Metinėje KLASIŲ įskaitoje taškai skaičiuojami pagal lentelę Priedas Nr. 2.
10.6. Metinėje BENDROJE įskaitoje iškovoti taškai skaičiuojami pagal lentelę priedas Nr.3.
10.7. Komandų rezultatai skaičiuojami sumuojant narių iškovotus taškus bendroje įskaitoje
(Priedas Nr.3). METINĖ komandų suvestinė skaičiuojama pagal lentelę Priedas Nr.4.

11. Prizinis fondas ir rėmėjai

11.1.Prizus steigia Jurbarko Kūno kultūros ir sporto centras, ASK „JURBARKAS“ ir renginio
rėmėjai.
11.2.Automobilių renginį gali remti visi piliečiai, įmonės ir organizacijos norintys prisidėti prie
automobilistų renginių populiarinimo Jurbarko rajone.

12. Reklama

12.1.Organizatorius registracijos metu gali pateikti renginio rėmėjų reklaminę medžiagą.
12.2.Organizatoriaus pateikta renginio rėmėjų reklama, (reklaminiai lipdukai, vėliavos ir t.t.) yra
privaloma visiems renginio dalyviams.
12.3.Atsisakymas vežti privalomą reklamą yra baudžiamas 15€ bauda, kuri turi būti sumokėta iki
pirmojo dalyvio starto renginyje.
12.4.Renginio dalyvis privalo, nurodytoje vietoje, kokybiškai priklijuoti lipdukus. Jei renginio
metu nustatoma, kad privaloma reklama pritvirtinta neteisingai, ar ji nukrito, vadovaujamasi
„Baudų Lentele“ (Nuostatų Priedas Nr. 2).

13. Protestų pateikimo tvarka

13.1.Renginio metu, dalyviui nesutinkant su jo manymu, neteisingais teisėjų ar kitų renginio
dalyvių
veiksmais, jis turi teisę renginio vadovui pateikti laisvos formos protestą raštu.
13.2.Paduodant protestą sumokamas 30 eurų mokestis. Mokestis grąžinamas, jei protestas
tenkinamas.
13.3.Fakto/saugos teisėjų sprendimai – neskundžiami.
13.4. Diskusijos dėl klaidų trasoje nevykdomos be video medžiagos pateikimo teisėjų komisijai.

14.Techniniai reikalavimai automobiliams

14.1. Dalyvio automobilis privalo bent dalinai atitikti KET reikalavimus. Leidžiamos šios
modifikacijos.
14.1.1.Automobilio salonas: gali būti išimtos galinės sėdynės, galinių durelių ir bagažinės
apdailos detalės, jei tai nesukels jokio pavojaus renginio dalyviui. Leidžiamos sportinio tipo
sėdynės kurios turi būti nejudamai pritvirtintos, arba privalo patikimai užsifiksuoti. Leidžiamas
sportinio tipo vairas ir sportinio tipo saugos diržai, kurie turi būti įtvirtinti originalių saugos diržų
tvirtinimo vietose, leidžiamas hidraulinis rankinis. Įvažiavus į starto zoną, automobilyje negali
būti nepritvirtintų daiktų: gesintuvas, atsarginis ratas ir t.t.
14.1.2.Automobilio pakaba: leidžiami sportinio tipo amortizatoriai, pakabos standinimo
elementai.
14.1.3.Automobilio kėbulas: automobilis privalo turėti visas kėbulo detales. Leidžiami kėbulo
standinimo elementai, išorės apdailos detalės.
14.1.4.Automobilio ratai: automobilio padangos privalo atitikti KET reikalavimus, dygliuotos
padangos draudžiamos. Ratus turi dengti automobilio kėbulas (žiūrint iš viršaus iki rato ašies).
14.2. Automobiliai su lankais jeigu atitinka kitus reikalavimus ir turi LASF išduotą tech. Pasą
registruojami pagal pageidavimą, priešingu atveju į LAISVĄ klasę.

15. Papildoma informacija ir dalyvių registracija

15.1.Išankstinė dalyvių registracija ir papildoma informacija:
El.paštu: askjurbarkas@gmail.com arba Tel.: 864106066;
Papildomus nuostatus paruošė Rytis Lukšys

Organizatorius

Jurbarko autoklubas
Phone
8-6 02 72678
Email
jaklubas@gailius.eu
View Organizatorius Website

Vieta

Skirsnemunes kaimas
Nemuno gatvė 33
Skirsnemunės kaimas, Tauragės apskritis LT-74486
+ Google žemėlapis